Sista biten med färja

Som mest finns det tre färjelinjer till Dyrön:

Västtrafik

Från Rönnäng

Denna färja går året om och körs samordnat med Västtrafik med linjenummer 361. Den betjänar också Tjörnekalv och Åstol.

Restiden från Rönnäng till Dyrön är mellan 10 och 15 minuter beroende på om färjan går till Dyrön eller Åstol först.

En enkelresa till Dyrön kostar tre kuponger.

På denna färja kan man numera transportera bilar. För detta tas det ut en fraktavgift. Principiellt är det dock fortfarande så att ön är bilfri och bilar måste fraktas tillbaka igen med nästa tur.

Gunnars Båtturer

Från Tjuvkil

Denna färja går april till november. Det är en privat färja och körs av Gunnars Båtturer. Färjan går också till Risön och Hättan.

Restiden från Tjuvkils huvud till Dyrön är c:a 30 minuter.

En enkelresa till Dyrön kostar 35 kr.

Gunnars Båtturer

Från Rökan

Rökan är det gamla bilfärjeläget vi brofästet till Instöbron.

Denna färja körs också av Gunnars Båtturer i privat regi och enbart under industrisemestern. Den är upplagd som en rundtur mellan Rökan, Marstrand, Dyrön och Rönnäng.

En enkelresa till Dyrön kostar 40 kr.

På rundtur?

Ta färjan från Tjuvkil till Dyrön. Ät lunch på Vadbinderiet. Promenera ett tag eller vandra på vandringsleden. Fika i Hamnkiosken. Ta färjan till Rönnäng och bussen hem.

Eller varför inte ta cykeln?

---

FÖREGÅENDE - NÄSTA